1902 - 2022

In het verlengde van de overstap die de congregatie maakte van

werk- naar leerschool had ze na 1865 steeds meer zusters naar normaalscholen van andere congregaties moeten sturen om het diploma van onderwijzeres te behalen.


Alsook door de uitbreiding van de Belgische grondwet voor onderwijs werd geëist dat de helft van de leerkrachten een diploma hadden.


De verdere groei van de congregatie maakte een eigen normaalschool bijzonder wenselijk. In september 1902 opende de normaalschool in Vorselaar haar deuren.


Tot na de Tweede Wereldoorlog diende ze enkel voor de opleiding van de eigen zusters.