Het Lodewijk Vincent Donchefonds
werd opgericht door
de koepel- en regionale vzw’s
Onderwijsinrichtingen Zusters Der Christelijke Scholen
uit grote erkentelijkheid
voor het levenswerk van
alle zusters van de congregatie Zusters der
Christelijke Scholen Vorselaar

Als manifeste oproep om het stichtingscharisma
van deze congregatie verder te zetten binnen het onderwijs.

Het Lodewijk Vincent Donchefonds is een impulsfonds
dat elk jaar onderzoekers, beleidsvoerders en veldwerkers
die getuigen van een voorkeurliefde voor de zwakkeren
binnen het onderwijs in de kijker wil plaatsen
door hun werk onder de aandacht te brengen
en aan te moedigen met een waarderingsgeschenk.