Zaïre, Bokote

1972-1991


Rond de jaren 1970 rijpt bij Mgr. Petrus Wijnants, MSC en aartsbisschop van Mbandaka het plan om in zijn bisdom een normaalschool voor meisjes te beginnen “ergens in het binnenland”. Er zou ook een internaat bijhoren. Mgr. Wijnants voorziet dat de Zaïrese zusters van zijn bisdom, les Soeurs du Sacré Coeur, binnen afzienbare tijd klaar zullen zijn om school en internaat in handen te nemen, maar voorlopig heeft hij buitenlanders nodig. Bokote wordt gekozen als plaats. Het ligt in de provincie Equateur in Zaïre, op 10 km ten zuiden van de evenaar en op 420km van de provinciehoofdstad Mbandaka. De paters MSC (Missionarissen van het H. Hart) bedienen de post.


“Een normaalschool in Bokote” wordt als project ingediend.


Mgr klopt aan bij de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar en onze Congregatie belooft enkele zusters vrij te maken voor Bokote “voor 10 jaar”, want het vooruitzicht is dat de inlandse zusters dan zullen klaar zijn om school en internaat over te nemen.

De school wordt “een Cycle long section pédagogique”, d.w.z. 6 jaar middelbare studiejaren na de lagere school.


In juli 1972 komen de eerste 3 zusters aan. Zr. Helena Huybrechts, zr. Cecile Poppe en zr. Marie-José Opdenacker. Na een jaar komt er nog een vierde zuster bij, zr. Godelieve Vandenplas.

De school wordt “Baseka Njamba” gedoopt en in 1972 starten 54 meisjes waarvan 24 internen. Vanaf 1981 kwamen er ook jongens bij.


In 1972 vertrokken onze zusters met het doel een normaalschool uit te bouwen en ze na 10 jaar over te laten aan de Zaïrese congregatie van de Soeurs du Sacré Coeur. Het project zal uiteindelijk bijna 10 jaar extra duren maar werd enkele maanden eerder voortijdig gestaakt doordat er in Kinshasa in september 1991 onlusten uitbraken en de scholen pas later begonnen.