Op 1 januari 2003 werd de v.z.w. Ouderenzorg Z.C.S. opgericht.

De kernopdracht van de v.z.w. werd in het charter “Visie op zorg” als volgt verwoord:


“Wij wensen aan zieke en bejaarde zusters
een voortdurende totaalzorg te geven
met respect en waardering voor ieders eigenheid
en dit in een aangename religieuze leefsfeer”


Om deze opdracht te kunnen realiseren beschikt de v.z.w. over middelen en personeel.

Tot de middelen behoren de infrastructuur (terreinen en gebouwen), de uitrusting,

de inrichting en de financiële voorzieningen. De infrastructuur is eigendom van de congregatie,

die door de v.z.w. Ouderenzorg als “uitbater” gehuurd wordt.

De andere middelen behoren tot het patrimonium van de organisatie.

Ook wat personeel betreft blijft het voorzien van een aan de zorg- en dienstverlening

aangepast personeelsbestand een nooit aflatende bekommernis.

Ondersteuning, bijscholing en vorming zijn hierbij van essentieel belang.