Om de initiatieven van het jonge bisdom Antwerpen te steunen, vaardigde Vorselaar, net als andere congregaties, een aantal zusters af voor het onthaal in de diocesane centra.


In december 1969 stuurde de congregatie eerst drie, later vier zusters naar het diocesaan seminarie en het Theologisch en Pastoraal Centrum in Antwerpen. De communiteit stond in voor het onthaal, voor de keuken en voor het onderhoud van het gebouw. Er werd hen gevraagd mee te bouwen aan de open gemeenschap die bij een diocesaan vormingscentrum hoort.


Vanaf juli 1988 namen de zusters de dienst over in het ontmoetingshuis Ter Dennen in Westmalle.

Drie jaar voordien had de congregatie ook al de zorg op zich genomen voor het onthaal in het interdiocesane Latijns-Amerikaanse college te Leuven.


De nieuwe leefregel zette ook de deur open voor activiteiten op pastoraal vlak. Zusters die pastoraal actief waren, werkten vanuit bestaande gemeenschappen. Meestal ging het om jong-gepensioneerde zusters die meewerkten in de catechese, de liturgische werkgroep, het (kinder)koor, het ziekenbezoek. Vanaf het midden van de jaren 1980 breidde de congregatie het aantal initiatieven in de pastorale sector sterk uit.